Áo Giáp Vàng Supported

Tin tức

Thông báo bảo trì ghép Sever
Thông báo bảo trì máy chủ ghép Sever Quý đấu sĩ thân mến, AGV xin gửi đến ...

Sự kiện

Chuỗi sự kiện Tuần 3 – Tháng 3
Chuỗi sự kiện Tuần 3 – Tháng 3 I, Thời gian: Từ 0h00 18/03 – 23h59 20/03/2014 II...