Hướng Dẫn

Thủy Tinh

Thủy Tinh

Một vấn đề đáng quan tâm của người chơi khi vào chơi game là làm sao kiếm được nhiều Thủy Tinh – Vàng – Thủy tinh khóa – Vàng khóa. Từ đó có thể đạt được những danh hiệu, thành tựu quốc gia…

I.    Tiền tệ trong game

Game Áo Giáp Vàng có 4 loại tiền tệ chính:

·         Thủy tinh:

o   Có được: Nạp thẻ

o   Không thể giao dịch được với người chơi khác trong game

·         Thủy tinh khóa:

o   Có được: Tham gia các hoạt động trong game

o   Không thể giao dịch được với người chơi khác trong game

·         Vàng:

o   Có được: Tham gia các hoạt động trong game

o   Có thể giao dịch được với người chơi khác trong game

·         Vàng khóa:

o   Có được: Tham gia các hoạt động trong game

o   Không thể giao dịch đươc với người chơi khác trong game

 

II.  Kiếm vàng

1.   Tham gia hoạt động

·         Người chơi có thể tham gia các hoạt động trong game để kiếm vàng bao gồm hoạt động theo giờ, hoạt động theo ngày, phó bản, hoạt động Boss và đánh cõi mộng

 

Bảng hoạt động

 

o   Người chơi vào phụ bản đánh quái sẽ nhặt được kim cương.

o   Sau khi người chơi nhặt được kim cương có thể  gặp NPC Fitch (Cửa hàng dược tế để đổi kim cương lấy vàng.

·         Tham gia các hoạt động này người chơi sẽ kiếm được rất nhiều tiền trong game.

2.   Đánh cõi mộng

·         Người chơi đánh cõi mộng cũng có thể nhận được rất nhiều kim cương và thẻ tiền tệ

 

Giao diện đánh cõi mộng

 

·         Sau khi nhặt được kim cương và thẻ tiền tệ người chơi có thể đổi lấy vàng.

 

3.   Giao dịch

·         Người chơi có thể nhận vàng từ người chơi khác thông qua giao dịch.

 

Giao dịch vàng

·         Số lượng vàng mà người chơi nhận được tùy thuộc vào người chơi đang giao dịch với mình.

4.   Thị trường Giao dịch

·         Người chơi có thể dùng thủy tinh để mua vàng của người chơi khác giao bán trên thị trường Giao Dịch.

 

Giao diện thị trường Giao dịch

 

·         Số lượng vàng mà người chơi có thể mua được tùy thuộc vào số lượng thủy tinh người chơi đang có và số lượng vàng người chơi khác giao bán trên thị trường giao dịch.

 

III.        Kiếm thủy tinh

1.   Nạp tiền

·         Người chơi có thể kiếm thủy tinh bằng cách nạp tiền với tỉ lệ 1000VND=4 thủy tinh.

2.   Thị trường giao dịch

·         Người chơi có thể dùng vàng để mua thủy tinh của người chơi khác gia bán trên ‘’Thị trường giao dịch’’

Giao diện thị trường giao dịch

 

·         Số lượng thủy tinh mà người chơi có thể mua được tùy thuộc vào số lượng vàng người chơi đang có và số lượng thủy tinh người chơi khác giao bán trên thị trường giao dịch.

 

IV.Lưu ý

·         Nếu có VIP người chơi không cần phải tới gặp NPC Fitch (cửa hàng dược tế) để đổi kim cương lấy vàng mà có thể đổi trực tiếp trong Shop xa.

·         Người chơi cũng có thể dùng thủy tinh mua thẻ tiền tệ trong thương thành để đổi lấy vàng