Hướng Dẫn

Hướng dẫn nhận GiftCode

Hướng dẫn nhận GiftCode

1.    Mở giao diện nhận quà

Người chơi khi đăng nhập thành công vào trong game lựa chọn biểu tượng “Hoạt” ở góc trên cùng bên phải.

                  Biểu tượng hoạt động

2.    Nhận lễ bao

Sau khi chọn vào biểu tượng “Hoạt” màn hình sẽ hiện ra:

                                   Lễ bao

Người chơi chọn “Lễ bao” và chọn gói quà “Tinh tạo đại lễ bao”

Sau đó người chơi nhập mã GiftCode vào ô khoannh đỏ để “Lãnh nhận” lễ bao.

3.    Chú ý

Mỗi nhân vật chỉ sử dụng được 1 GiftCode

Sau khi “Lãnh Nhận” lễ bao, thì quà sẽ được gửi trực tiếp vào lễ bao như hình bên dưới:

*lưu ý: GiftCode sẽ sử dụng theo sever, người chơi của sever nào chỉ sử dụng được GiftCode của sever đó.