Sự Kiện

Giảm giá Thương Thành

Quý đấu sĩ thân mến!

Để giúp Quý đấu sĩ thuận tiện hơn trong việc tu luyện trên con đường trở thành Thánh Đấu Sĩ thật sự. AGV xin gửi đến tất cả Quý đấu sĩ sự kiện "Giảm giá Thương Thành" với việc giảm giá 25% các vật phẩm cần thiết trong việc lên cấp và luyện thú. Chi tiết về thời gian và vật phẩm cụ thể như sau:

Thời gian giảm giá: 17h ngày 24/06 đến 23:59 ngày 27/06

Vật phẩm được giảm giá:

Tên vật phẩm  Giá hiện tại Giá sau khi giảm
Quyển trục trưởng thành hiệp quả trung 60 45
Quyển trục trưởng thành hiệp quả cao 210 159
Tu luyện ma sủng lớn 610 448
Túi đồ 69 52
99 đóa hoa hồng 94 70
999 đóa hoa hồng 625 469
Tinh hạch tiến giới sơ cấp 3 2
Tinh hạch tiến giới trung cấp 7 5
Tinh hạch tiến giới cao cấp 19 15
Xúc tác hợp thành sơ cấp 45 33
Xúc tác hợp thành trung cấp 73 55
Xúc tác hợp thành cao cấp 108 80
Tinh quang thạch trung cấp 38 29
Tinh quang thạch cao cấp cấp 63 50

Chúc Quý Đấu Sĩ có những giây phút vui vẻ cùng AGV!